durmus_tejribesi. Duşünen bolsan ❤
.
Öz pikirini kommentda ýaz 👇
.
Bize agza bolmagy un

Duşünen bolsan ❤ . Öz pikirini kommentda ýaz 👇 . Bize agza bolmagy unutman dostlar @durmus_tejribesi... . . @durmus_tejribesi #durmus_tejribesi #aydylanlar #turkmenistan #ashgabat #balkan #ahal #mary #lebap #dasoguz #turkmen #manylysurat #turkmengram

Share 701 20
kuranwehadys. #wideo_kuranwehadys#turkmenistan#ашхабад#bizturkmen#owadansozler#owada

#turkmenprikol

Share 45 1
kuranwehadys. Tobanyň şertleri
.
.
.
#surat_kuranwehadys#turkmenistana_hayran#turkme

Tobanyň şertleri . . . #toba #turkmenstyle👑👑 #elite_turkmenistan

Share 44 0
durmus_tejribesi. Düşünen bolsan ❤
.
Öz pikirini kommentda ýaz 👇
.
Dostlaryň bilen paýl

Düşünen bolsan ❤ . Öz pikirini kommentda ýaz 👇 . Dostlaryň bilen paýlaş 👍 . Bize agza bolmagy unutma @durmus_tejribesi... . @durmus_tejribesi #durmus_tejribesi #aydylanlar #ashgabat #ashgabatcity #turkmen #turkmenistan #balkan #ahal #mary #lebap #dasoguz #turkmengram #manylysurat

Share 511 4
kuranwehadys. Taha süresi (3 bölüm)
#wideo_kuranwehadys#turkmenistan#ашхабад#bizturk

Taha süresi (3 bölüm) #turkmenprikol

Share 39 0
kuranwehadys. 4-nji süre \"Nisa\" aýat 1-2
**********
#wideo_kuranwehadys#turkmenistan

4-nji süre "Nisa" aýat 1-2 ********** #turkmenprikol

Share 53 0
turkmen_dunyasi_official. \"Seresap bolun unsli bolun ulag surenizde\" demir bilen oyun etman, sen

"Seresap bolun unsli bolun ulag surenizde" demir bilen oyun etman, seni sylap goymaz🚦🚔🛌😷🚑 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. #turkmenistan #ashgabatcity #balkan #ahal #lebap #mary #dashoguz #haladynmy #yol #turkmen #manylysozler #turkmendunyasi #olum #kino #oglanlar #gyzlar #aydylanlar #durmush #mashyn #manylysurat #eje #awtomobil #hakykat #2019 #ayralyk

Share 24 0
kuranwehadys. 16-njy süre \"Nahl\" aýat 53
**********
#wideo_kuranwehadys#turkmenistan

16-njy süre "Nahl" aýat 53 ********** #turkmenprikol

Share 55 0
kuranwehadys. 33-nji süre \"Ahzab\" aýat 56
**********
#wideo_kuranwehadys#turkmenista

33-nji süre "Ahzab" aýat 56 ********** #turkmenstyle👑👑 #elite_turkmenistan

Share 61 0
durmus_tejribesi. Ylalaşýan bolsan ❤
.
Öz pikirini kommentda ýaz 👇
.
Bize agza bolmagy

Ylalaşýan bolsan ❤ . Öz pikirini kommentda ýaz 👇 . Bize agza bolmagy unutman dostlar @durmus_tejribesi ... . @durmus_tejribesi... . @durmus_tejribesi #durmus_tejribesi #aydylanlar #ashgabat #ashgabatcity #turkmen #turkmenistan #mary #lebap #dasoguz #dasoguz #ahal #balkan

Share 682 6
kuranwehadys. 105-nji süre \"Fil\" aýat 1-5
**********
[1] Eýsem sen Perwerdigäriñ (pi

105-nji süre "Fil" aýat 1-5 ********** [1] Eýsem sen Perwerdigäriñ (piller bilen gelen) pil eýelerine näme edendigini görmediñmi? [2] Eýsem (Allah) olaryň hile-pirimlerini puja çykarmadymy? [3] (Allah) olaryň üstüne (süri-süri halda) ebabyl guşlaryny iberdi. [4] Ol guşlar olaryň üstüne bişen toýundan ýasalan daş zyñýardylar. [5] Şeýdip, (Allah) olary çeýnelip taşlanan ekin (ýapragyna) öwürdi. ********** #turkmenstyle👑👑 #elite_turkmenistan

Share 53 0
kuranwehadys. 33-nji süre \"Ahzab\" aýat 35
**********
[35] Takyk, Allah musulman erke

33-nji süre "Ahzab" aýat 35 ********** [35] Takyk, Allah musulman erkeklere we zenanlara, mömin erkeklere we zenanlara, yhlas bilen Allaha ybadat edýän erkeklere we zenanlara, Allahyñ sadyk gullary bolan erkeklere we zenanlara, sabyrly erkeklere we zenanlara, Allahdan gorkýan we çekinýän erkeklere we zenanlara, sadaka berýän erkeklere we zenanlara, oraza tutýan erkeklere we zenanlara, namyslaryny goraýan (zyna etmeýän) erkeklere we zenanlara, Allahy köp zikir edýän (ýatlaýan) erkeklere we zenanlara ýalkaw we uly sylag taýýarlady. ********** #bagt

Share 59 0
kuranwehadys. 57-nji süre \"Hadid\" aýat 16
**********
[16] Iman getirenlerleriñ kalpl

57-nji süre "Hadid" aýat 16 ********** [16] Iman getirenlerleriñ kalplarynyñ Allahy hem-de Onuň tarapyndan inen hakykaty ýatlap, (gorkup) ýumşamagynyñ wagty gelmedimi? Öň özlerine kitap berlip, üstünden uzak wagt geçendigi (sebäpli), ýürekleri gatylaşanlar ýaly (doñýürek) bolmasynlar! Olaryň köpüsi (ýoldan çykan) pasyklardyr. ********** #turkmenstyle👑👑 #elite_turkmenistan

Share 43 0
durmus_tejribesi. Ylalaşýan bolsan ❤
.
Öz pikirini kommentda ýaz 👇
.
Halan bolsan dostu

Ylalaşýan bolsan ❤ . Öz pikirini kommentda ýaz 👇 . Halan bolsan dostun bilen paýlaş 👍 . Bize agza bolmagy unutman dostlar @durmus_tejribesi... . @durmus_tejribesi #durmus_tejribesi #aydylanlar #asgabat #turkmen #turkmenistan #mary #lebap #dasoguz #ahal #balkan #turkmen #manylysurat

Share 378 1
tm_duygular1. .
Hakyky erkek diýip köp gyz bilen gezip ýatyp turana aýdylanok. Tersi

. Hakyky erkek diýip köp gyz bilen gezip ýatyp turana aýdylanok. Tersine ýekeje gyz üçin ençeme gyzlardan ýüz öwrürip, Diñe biri bilen bolup şony söýýäne aýdylýar... . . - - - #tmduygular🕊 . . #aydylanlar #turkmen #durmuş #turkmentalyp #turkmenistan #ashgabatcity #ahal #balkan #mary #lebap #dashoguz #oglanlar #gyzlar #manylysozler #manyly #adamlar #manylysurat #soygisozleri #hakykat #kakam #turkmensahra #soygi #danasozler

Share 264 11