kabam55. Ayralyk💔 her kimin durmushunda gecen zatlar #dusunyanmi #ayralyk #soy

Ayralyk💔 her kimin durmushunda gecen zatlar #dusunyanmi #ayralyk #soyenim #yaraly #gije #unut #gitsin #saparowa

Share 46 4
duygy_tm. Allahym bizi dostumyzyn Yasyndan  Soyen gyzymyzyn Toyundan Uzak Eylesi

Allahym bizi dostumyzyn Yasyndan Soyen gyzymyzyn Toyundan Uzak Eylesin Amin.! #duygy_tm #duygy #ayralyk #aýralyk #soygi #söygi #söýgi #adalat #turkmenistan #mary #ashgabat #balkan #lebap #dashoguz

Share 108 0
durmush_tm. Gijesi bilen ýatman, seniñ bilen däli ýaly
gürleşen günlerimizi ýatlaý

Gijesi bilen ýatman, seniñ bilen däli ýaly gürleşen günlerimizi ýatlaýan 🌙 #durmush_tm #durmuş #manyly #soygi #soygisozleri #manylysozler #adamlar #ayralyk #danasozler #ashgabat #ahal #mary #balkan #lebap #dashaguz #turkmen #turkmenistan

Share 767 6
durmush_tm. Bir söz bar: Saña
ynanypdym..
Bu söz ýaly hiç bir söz
agyr gelmeýär ad

Bir söz bar: Saña ynanypdym.. Bu söz ýaly hiç bir söz agyr gelmeýär adama.. #durmush_tm #durmuş #wideo #soygi #manyly #video #adamlar #manylysozler #soygisozleri #ayralyk #biwepa #ashgabat #ahal #mary #balkan #lebap #dashaguz #turkmen #turkmenistan

Share 628 5
durmush_tm. Agyzdan çykan söz
Ýaragdan çykan ok ýalydyr
Biri bedini öldürer
Beýlek

Agyzdan çykan söz Ýaragdan çykan ok ýalydyr Biri bedini öldürer Beýlekisi ruhy... #durmush_tm #durmuş #manyly #wideo #manylysozler #soygi #video #soygisozleri #adamlar #ayralyk #ashgabat #ahal #mary #balkan #lebap #dashaguz #turkmen #turkmenistan

Share 486 10
kabam55. Senin durmushyna zerar beren adamlary unut🙅‍♀️🙏#dushunyanmi #soyenim

Senin durmushyna zerar beren adamlary #dushunyanmi #soyenim #soygi #ayralyk #dost #zaman #durmush #unut #yurek #saparowa

Share 41 2
smile.2806r. 🎶🎶🎧@shamyrat_oraz#ayralyk#aydymy#😊

#😊

Share 12 0
durmush_tm. Senem Sessiz aglap hic kim 
duymasyn diyp gôz yašlaryñy
gizläp agladyñ

Senem Sessiz aglap hic kim duymasyn diyp gôz yašlaryñy gizläp agladyñmy 😔🥀 #durmush_tm #durmuş #soygi #wideo #biwepa #ayralyk #adamlar #video #soygisozleri #ashgabat #ahal #mary #balkan #lebap #dashaguz #turkmenistan

Share 981 32
kabam55. Gic bolmanka her zadyn gadryn  bil 🍁 #dushunyami #soyenim #ayralyk #s

Gic bolmanka her zadyn gadryn bil 🍁 #dushunyami #soyenim #ayralyk #saparowa

Share 35 1
turkmen_dunyasi_official. \"Seresap bolun unsli bolun ulag surenizde\" demir bilen oyun etman, sen

"Seresap bolun unsli bolun ulag surenizde" demir bilen oyun etman, seni sylap goymaz🚦🚔🛌😷🚑 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. #turkmenistan #ashgabatcity #balkan #ahal #lebap #mary #dashoguz #haladynmy #yol #turkmen #manylysozler #turkmendunyasi #olum #kino #oglanlar #gyzlar #aydylanlar #durmush #mashyn #manylysurat #eje #awtomobil #hakykat #2019 #ayralyk

Share 24 0
tm.soygii. Hemme kishi sana meni yatladar✌#soygi #student #sevgi #ashyklar #ayral

Hemme kishi sana meni #soygi #student #sevgi #ashyklar #ayralyk #unud #defolgit

Share 7 0
kuranwehadys. 33-nji süre \"Ahzab\" aýat 35
**********
[35] Takyk, Allah musulman erke

33-nji süre "Ahzab" aýat 35 ********** [35] Takyk, Allah musulman erkeklere we zenanlara, mömin erkeklere we zenanlara, yhlas bilen Allaha ybadat edýän erkeklere we zenanlara, Allahyñ sadyk gullary bolan erkeklere we zenanlara, sabyrly erkeklere we zenanlara, Allahdan gorkýan we çekinýän erkeklere we zenanlara, sadaka berýän erkeklere we zenanlara, oraza tutýan erkeklere we zenanlara, namyslaryny goraýan (zyna etmeýän) erkeklere we zenanlara, Allahy köp zikir edýän (ýatlaýan) erkeklere we zenanlara ýalkaw we uly sylag taýýarlady. ********** #bagt

Share 59 0
durmush_tm. Ýitirmekden gorkýan hemme zadyñyzy
Ýitirersiñiz..🥀
#durmush_tm #durmu
Share 499 2

🐺 . . . 🎼Aýralyk hasraty . . . 🎤Sabo Artykow . . . #sabo_artykow #halkaydym #turkmensahra #turkmenistan #turan #saz #ayralyk #kümmet_gowuz #aýdym #owaz

Share 254 18
kabam55. #saparowa #dusunyanmi #ayralyk #git
Share 36 1
kuranwehadys. 11-nji süre \"Hud\" aýat 121/123
**********
[121] Iman getirmeýänlere aý

11-nji süre "Hud" aýat 121/123 ********** [121] Iman getirmeýänlere aýt: "Siz bileniñizden galmañ! Biz hem galmaly. [122] Garaşyberiñ, biz hem garaşýandyrys". [123] Asmanlaryñ we ýeriň gaýyp (syrlaryny bilmek) diňe Allaha mahsusdyr. Ähli iş Oňa gaýtarylyp getiriler. Oňa ybadat et we Oňa bil bagla! Seniň Perwerdigäriñ edýän işleriñizden gapyl däldir. ********** #dynç

Share 67 0