guljans_blog. Kaliforniýa uniwersitetinde geçirilen gözlegleriň netijesinde...enäniň

Kaliforniýa uniwersitetinde geçirilen gözlegleriň netijesinde...enäniň dem alyp berende çykarýan karbondioksid (kömürturşy) gazy çagasynyň rahatlamagyna, köşeşmegine ýardam edýändigi görkezýär. Şol sebäpden hem çaganyň öz-özüni rahatlandyryp we köşeşdirip bilmeýän ilkinji ýyllary ejesi bilen ýatmagy, köpräk ene gujagyna alynmagy, enäniň dem alyp-berişini duýmagy möhüm bolup durýar. Psihologlar ilkinji 6 aýda bäbegimiz bilen bile ýatmagymyz eje we çaga arasynda pozitiw bagy ( aragatnaşygy) emele getirýändigini belläp geçýärler. Biz bolsa seriallardan, kinolardan görüp çagamyzy dogulan gününden aýratyn krowatda ýa-da aýratyn otagda ýatyrmaga çalyşýarys. Hiç bolmasada ukyda wagty ejesini gözlemesin diýip ýanyna oýunjaklar goýýarys. Uky dosty ‘ejesi’ bolan çaganyň, ýasama oýunjaklar bilen rahatlamagyny isleýäris....Geliň aňsat zady kynlaşdyrmalyň. Demimizdäki şypany çagamyzdan gaýgyrmalyň. #kamillik #kamillesh #mashgala #chaga #dunya #blogger #turkmenblogger #turkmenistan #ahal #mary #lebap #ashgabat #dashoguz #balkan #soygi #ustunlik #dunya #basarjan #durmush #eje #kaka #zehinli #kitap #oka #kamillesh

Share 53 2
gyzykly_videolar. Sezara ýol beriň🤣
___________________________________________________

Sezara ýol beriň🤣 ________________________________________________________𝑩𝒊𝒛𝒊ň 𝒀𝒐𝒖 𝒕𝒖𝒃𝒆 𝒌𝒂𝒏𝒂𝒍𝒚𝒎𝒚𝒛𝒂 𝒈𝒐ş𝒖𝒍𝒚ň. 𝑺𝒔𝒚𝒍𝒌𝒂𝒔𝒚 𝒃𝒂ş 𝒔𝒂𝒉𝒚𝒑𝒂𝒅𝒂😉 #gyzykly #tasin #video #degishme #oglan #gyz #durmush #prikol #mary #lebap #dashoguz #ashgabat #talyplar

Share 354 6
duygy_tm. Gözden göz ÿash düshdimi bilelikde söÿgi-de düsher, ynam-da düsher! Iñ

Gözden göz ÿash düshdimi bilelikde söÿgi-de düsher, ynam-da düsher! Iñ esasam agladan düsher! #duygy_tm #duygu #durmush_tm #durmush #söygi #gozyash #ağladan #dusher #turkmenistan #mary #balkan #dashoguz #lebap #ashgabat

Share 60 1
gyzykly_videolar. Pogba birinji☝️😁
____________________________________________________

Pogba birinji☝️😁 ________________________________________________________𝑩𝒊𝒛𝒊ň 𝒀𝒐𝒖 𝒕𝒖𝒃𝒆 𝒌𝒂𝒏𝒂𝒍𝒚𝒎𝒚𝒛𝒂 𝒈𝒐ş𝒖𝒍𝒚ň. 𝑺𝒔𝒚𝒍𝒌𝒂𝒔𝒚 𝒃𝒂ş 𝒔𝒂𝒉𝒚𝒑𝒂𝒅𝒂😉 #gyzykly #tasin #video #degishme #oglan #gyz #durmush #prikol #mary #lebap #dashoguz #ashgabat #talyplar

Share 761 15
_byagul. Надо просто ловить момент и наслаждаться маленькими радостями жизни...

Надо просто ловить момент и наслаждаться маленькими радостями жизни...😍😍 Увидев чужую радость, не спешите давиться завистью, если человек ест счастья ложками - это еще не значит, что он никогда не заправлял свою жизнь горем... 👱‍♀️👱‍♀️ # # # # #радост #смех #радоватсяжизни #радоватсякакребенок #улыбка #shatlyk #gülki #durmush #arzuwlar #turkmenilim #like #😍 #duygular

Share 31 1
keydx__official. New 2019
Salam Hemmäñize! Nesip edenden täze aÿdymyzam taÿyn boldy diñ

New 2019 Salam Hemmäñize! Nesip edenden täze aÿdymyzam taÿyn boldy diñläñ baha beriñ hemde öz pikirleriñizi ÿazyp bilersiñiz....... Yuklemek ucin profilimda sylkasy durandyr........ . . . Keydx-Synagda . . . . #keydx #synagda #durmushsahypam #durmush #new #tmrap #tmraphiphop #tmhiphop #tmrapofficial #tmoldschool #ashgabat #ahal #balkan #mary #lebap #dashaguz

Share 26 2
duygy_tm. Ol yatan bolsa meniñ üçin gün tamamlandy diyyänlere yüzlenyän Ÿalñyzla

Ol yatan bolsa meniñ üçin gün tamamlandy diyyänlere yüzlenyän Ÿalñyzlar üçin gije indi baslady... #duygy_tm #duygu #yalnyzlyk #yalnyzlyk_tm #durmush #durmus #turkmenistan #mary #lebap #ashgabat #balkan #dashoguz #yalansoygi #yürek

Share 63 3
gyzykly_videolar. Zrýa okap ýöreleri belläň👇😁
________________________________________

Zrýa okap ýöreleri belläň👇😁 ________________________________________________________𝑩𝒊𝒛𝒊ň 𝒀𝒐𝒖 𝒕𝒖𝒃𝒆 𝒌𝒂𝒏𝒂𝒍𝒚𝒎𝒚𝒛𝒂 𝒈𝒐ş𝒖𝒍𝒚ň. 𝑺𝒔𝒚𝒍𝒌𝒂𝒔𝒚 𝒃𝒂ş 𝒔𝒂𝒉𝒚𝒑𝒂𝒅𝒂😉 #gyzykly #tasin #video #degishme #oglan #gyz #durmush #prikol #mary #lebap #dashoguz #ashgabat #talyplar

Share 1053 51
province_lebap. Ajayyp yyldyzymyz #yagshy_goshunow bizin su gunki durmusymyzy anladyan

Ajayyp yyldyzymyz #yagshy_goshunow bizin su gunki durmusymyzy anladyan wideo.Hakykatdan-da hazirki durmusymyz seyle bolup barmayarmy.... #oylanma

Share 47 0
guljans_blog. Çagaňyzy köpçüligiň içinde, başgalarynyň ýanynda tankynlamaň. Çünki bu

Çagaňyzy köpçüligiň içinde, başgalarynyň ýanynda tankynlamaň. Çünki bu “ tankyt” däl-de “kemsitmekdir”. Çagaň ýalňyşlaryny köpçülikde gürrüň berme! Gör ýöne aýtma, garaş, öz amatly wagty gelende gerekli duýduryşy berersiň! Bir çagany utandyryp onuň gaýratly, gujurly nesil bolmagyna ýardam edip bilmersiňiz. Çaganyň özi bolmagyna ýardam ediň. Çaga bu dünýäde özüniň barlygyny duýdukça özüni tanar, özi bolmaga synanşar. Çagamyzyň ýalňyşmasyna rugsat bermeli, sebäbi ynsan ýalňyşdykça öwrenýär. Her yalňyşyny gahar-gazap bilen däl, rahat duruşyňyz, gürleýşiňiz bilen düşündiriň. Birden ( duýdansyz) berýän reaksiyalarymyz çagada şol bir ýalňyşy ( hereketi) köp gaýtalanmagyna we ýadynda galmagyna sebäp bolýar. #kamillik #kamillesh #mashgala #chaga #dunya #blogger #turkmenblogger #turkmenistan #ahal #mary #lebap #ashgabat #dashoguz #balkan #soygi #ustunlik #dunya #basarjan #durmush #eje #kaka #zehinli #kitap #oka #kamillesh

Share 106 0
gyzykly_videolar. Barmy araňyzda şeýle talanlylar?😂 ___________________________________

Barmy araňyzda şeýle talanlylar?😂 ________________________________________________________𝑩𝒊𝒛𝒊ň 𝒀𝒐𝒖 𝒕𝒖𝒃𝒆 𝒌𝒂𝒏𝒂𝒍𝒚𝒎𝒚𝒛𝒂 𝒈𝒐ş𝒖𝒍𝒚ň. 𝑺𝒔𝒚𝒍𝒌𝒂𝒔𝒚 𝒃𝒂ş 𝒔𝒂𝒉𝒚𝒑𝒂𝒅𝒂😉 #gyzykly #tasin #video #degishme #oglan #gyz #durmush #prikol #mary #lebap #dashoguz #ashgabat #talyplar

Share 457 16
kuranwehadys. #wideo_kuranwehadys#turkmenistan#ашхабад#bizturkmen#owadansozler#owada

#turkmenprikol

Share 44 1