manyly_sozlerr. #manyly #sozler #life #tm

#manyly #sozler #life #tm

Share 3 0
manyly_sozlerr. #manyly #sözler #tm #life #happy
Share 3 0
manyly_sozlerr. #manyly #sozler #love #life #tm

#manyly #sozler #love #life #tm

Share 1 0
durmush_tm. Ýaşap öwrenmeli zatlar bar,
Bu durmuşda..
Hemme zady okap öwrenmek,
bo

Ýaşap öwrenmeli zatlar bar, Bu durmuşda.. Hemme zady okap öwrenmek, bolmaýa.. #durmush_tm #durmuş #wideo #manyly #manylysozler #soygi #soygisozleri #video #adamlar #oglanlar #gyzlar #ashgabat #ahal #mary #balkan #lebap #dashaguz #turkmen #turkmenistan

Share 177 2
tm_duygular1. Durmuşyñ iñ gynandyryjy wagty - haçanda seniñ ýürekden söýen adamyñ se

Durmuşyñ iñ gynandyryjy wagty - haçanda seniñ ýürekden söýen adamyñ seniñ söýgiñe mynasyp bolmadygyny bilen wagtyñ. Iñ uly ýitgi hem - onuñ üçin gidiren wagtyñdyr... . . #tmduygular #biwepa #turkmengelin #turkmen #durmuş #turkmentalyp #turkmengyzlary #turkmenistan #ashgabatcity #ahal #balkan #mary #lebap #dashoguz #oglanlar #gyzlar #manylysozler #manyly #adamlar #manylysurat #soygisozleri #hakykat #soygi #danasozler

Share 220 3
durmush_tm. Nirde bolsañam,
Kim bolsañam - Seni
terbiýelänleri
ýatdan
ÇYKARMA.

#d

Nirde bolsañam, Kim bolsañam - Seni terbiýelänleri ýatdan ÇYKARMA. #durmush_tm #durmuş #manylysozler #danasozler #manyly #soygi #soygisozleri #eje #kaka #masgala #ashgabat #ahal #mary #balkan #lebap #dashaguz #turkmen #turkmenistan

Share 863 3