tm_duygular1. Durmuşyñ iñ gynandyryjy wagty - haçanda seniñ ýürekden söýen adamyñ se

Durmuşyñ iñ gynandyryjy wagty - haçanda seniñ ýürekden söýen adamyñ seniñ söýgiñe mynasyp bolmadygyny bilen wagtyñ. Iñ uly ýitgi hem - onuñ üçin gidiren wagtyñdyr... . . #tmduygular #biwepa #turkmengelin #turkmen #durmuş #turkmentalyp #turkmengyzlary #turkmenistan #ashgabatcity #ahal #balkan #mary #lebap #dashoguz #oglanlar #gyzlar #manylysozler #manyly #adamlar #manylysurat #soygisozleri #hakykat #soygi #danasozler

Share 220 3
durmus_tejribesi. Duşünen bolsan ❤
.
Öz pikirini kommentda ýaz 👇
.
Bize agza bolmagy un

Duşünen bolsan ❤ . Öz pikirini kommentda ýaz 👇 . Bize agza bolmagy unutman dostlar @durmus_tejribesi... . . @durmus_tejribesi #durmus_tejribesi #aydylanlar #turkmenistan #ashgabat #balkan #ahal #mary #lebap #dasoguz #turkmen #manylysurat #turkmengram

Share 701 20
durmus_tejribesi. Düşünen bolsan ❤
.
Öz pikirini kommentda ýaz 👇
.
Dostlaryň bilen paýl

Düşünen bolsan ❤ . Öz pikirini kommentda ýaz 👇 . Dostlaryň bilen paýlaş 👍 . Bize agza bolmagy unutma @durmus_tejribesi... . @durmus_tejribesi #durmus_tejribesi #aydylanlar #ashgabat #ashgabatcity #turkmen #turkmenistan #balkan #ahal #mary #lebap #dasoguz #turkmengram #manylysurat

Share 511 4
tm_duygular1. Allany edil görÿän ÿaly ybadat ediñ, 
siz görmeseñizem... Ol sizi görÿ

Allany edil görÿän ÿaly ybadat ediñ, siz görmeseñizem... Ol sizi görÿänligini unutmañ. Muhammet (s.a.w)🌸🌼 . . #tmduygular #namaz #turkmengelin #turkmen #durmuş #turkmentalyp #turkmengyzlary #turkmenistan #ashgabatcity #ahal #balkan #mary #lebap #dashoguz #oglanlar #gyzlar #manylysozler #manyly #adamlar #manylysurat #soygisozleri #hakykat #soygi #danasozler

Share 1536 4
tm_duygular1. — Hiç haçan kemsidilen adamlar bilen ulumsy bolma, 
we hiç haçan ulums
Share 382 7
turkmen_dunyasi_official. \"Seresap bolun unsli bolun ulag surenizde\" demir bilen oyun etman, sen

"Seresap bolun unsli bolun ulag surenizde" demir bilen oyun etman, seni sylap goymaz🚦🚔🛌😷🚑 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. #turkmenistan #ashgabatcity #balkan #ahal #lebap #mary #dashoguz #haladynmy #yol #turkmen #manylysozler #turkmendunyasi #olum #kino #oglanlar #gyzlar #aydylanlar #durmush #mashyn #manylysurat #eje #awtomobil #hakykat #2019 #ayralyk

Share 24 0
tm_duygular1. Hiç wagt \" Men kynçylykda ýaşaýan \" diyme , Alla seni eşiderde ondan h

Hiç wagt " Men kynçylykda ýaşaýan " diyme , Alla seni eşiderde ondan hem erbet günleriñ bardygyny görkezer . Mydama " Meñ durmuşym gowy " diý , Alla seni eşiderde saña ondan hem gowy günleriñ bardygyny görkezer.🌸 . . #tmduygular #turkmen #durmuş #turkmenistan #ashgabatcity #ahal #balkan #mary #lebap #dashoguz #video #haladynmy #adamlar #oglanlar #gyzlar #wideo #manylysozler #manyly #manylysurat #soygisozleri #hakykat #soygi #danasozler

Share 457 13
tm_duygular1. .
Bir zenan näçe güýçli bolsada, özünden has güýçli erkege duşmagy isl

. Bir zenan näçe güýçli bolsada, özünden has güýçli erkege duşmagy isleýär... Zenan özüniñ azatlygyndan mahrum edilmegi üçin gözlänok, asyl özüni bu erkegiñ ýanynda ejiz duýmak, onuñ dogumlylygy astynda goranmak üçindir. Angelina jolie . . #tmduygular #video #turkmen #durmuş #turkmenistan #ashgabatcity #balkan #mary #lebap #dashoguz #syna #adamlar #oglanlar #gyzlar #wideo #manylysozler #manyly #manylysurat #soygisozleri #hakykat #soygi #danasozler

Share 370 6
tm_duygular1. .
Umydyñy ýitirme.
Durmuşda bir zadyñ gutarmagy hemişe başga bir zadyñ

. Umydyñy ýitirme. Durmuşda bir zadyñ gutarmagy hemişe başga bir zadyñ başlamagyna sebäp bolýandyr. . . #tmduygular #turkmen #durmuş #turkmentalyp #turkmengyzlary #turkmenistan #ashgabatcity #ahal #balkan #mary #lebap #dashoguz #oglanlar #gyzlar #manylysozler #manyly #adamlar #manylysurat #soygisozleri #hakykat #soygi #danasozler

Share 350 0
tm_duygular1. .
Unutma:
Hemme adam ýalñyşýar. Ýalñyşy boýun alýan sylagly, Ýalñyş üç

. Unutma: Hemme adam ýalñyşýar. Ýalñyşy boýun alýan sylagly, Ýalñyş üçin ötünç soraýan mert, Gatnaşygy gaýtadan gurýan güýçli adamdyr. . . #tmduygular #turkmen #durmuş #turkmentalyp #turkmenistan #ashgabatcity #ahal #balkan #mary #lebap #dashoguz #oglanlar #gyzlar #manylysozler #manyly #adamlar #manylysurat #soygisozleri #hakykat #soygi #danasozler

Share 263 0
durmus_tejribesi. Ylalaşýan bolsan ❤
.
Öz pikirini kommentda ýaz 👇
.
Halan bolsan dostu

Ylalaşýan bolsan ❤ . Öz pikirini kommentda ýaz 👇 . Halan bolsan dostun bilen paýlaş 👍 . Bize agza bolmagy unutman dostlar @durmus_tejribesi... . @durmus_tejribesi #durmus_tejribesi #aydylanlar #asgabat #turkmen #turkmenistan #mary #lebap #dasoguz #ahal #balkan #turkmen #manylysurat

Share 378 1
tm_duygular1. .
DURMUŞ  EDIL  KITAP  ÝALYDYR...📚
Käbir bölümleri gynançly, käbir bö

. DURMUŞ  EDIL  KITAP  ÝALYDYR...📚 Käbir bölümleri gynançly, käbir bölümleri şadyýan we käbir bölümleri bolsa gyzykly. Eger-de sahypany hiç geçirmeseñ, beýleki bölümleriñ seniñ üçin näme saklaýanyny bilmersiñ!🍁 . . #tmduygular #kitap #video #turkmen #durmuş #turkmentalyp #turkmenistan #ashgabatcity #balkan #mary #lebap #dashoguz #adamlar #oglanlar #gyzlar #wideo #manylysozler #manyly #manylysurat #soygisozleri #hakykat #turkmensahra #soygi #danasozler

Share 192 2
tm_duygular1. .
Ähli zat üýtgeýär.
Özge adam ýaky bolup,
Süýtdeşiñ keseki bolýar.
Do

. Ähli zat üýtgeýär. Özge adam ýaky bolup, Süýtdeşiñ keseki bolýar. Dostuñ, geçip barýan bir adam bolup, Söýeniñ ýönekeý tanyş bolup galýar...🍁 . . #tmduygular #turkmen #durmuş #turkmentalyp #turkmenistan #ashgabatcity #ahal #balkan #mary #lebap #dashoguz #dost #oglanlar #gyzlar #manylysozler #manyly #adamlar #manylysurat #soygisozleri #namaz #hakykat #turkmensahra #soygi #danasozler

Share 264 7
tm_duygular1. .
Hakyky erkek diýip köp gyz bilen gezip ýatyp turana aýdylanok. Tersi

. Hakyky erkek diýip köp gyz bilen gezip ýatyp turana aýdylanok. Tersine ýekeje gyz üçin ençeme gyzlardan ýüz öwrürip, Diñe biri bilen bolup şony söýýäne aýdylýar... . . - - - #tmduygular🕊 . . #aydylanlar #turkmen #durmuş #turkmentalyp #turkmenistan #ashgabatcity #ahal #balkan #mary #lebap #dashoguz #oglanlar #gyzlar #manylysozler #manyly #adamlar #manylysurat #soygisozleri #hakykat #kakam #turkmensahra #soygi #danasozler

Share 264 11