kabam55. Soyyanmi yanynda bol ve diy gynanma hemme zat govy bolar men senin yan

Soyyanmi yanynda bol ve diy gynanma hemme zat govy bolar men senin yanynda❤️halan bolsanyz durmushynyzda sheyle yagdaylar bolan bolsa onda posty paylashyn ve like❤️ goymagynyzy haysh etyan #durmus #soygi #durmushym #dushunyanmi #ayralyk #dost #dogan #yalan #yalandunya #soyenim #yanimdakal #turkmenistan #turkmengyzy #ashgabatcity #ahal #mary #lebap #balkan #dashoguzofficial

Share 38 0
tm_duygular1. Hiç kime ikinji şansy bermäñ
Birinjisinde ýaralan, ikinjisinde öldürip

Hiç kime ikinji şansy bermäñ Birinjisinde ýaralan, ikinjisinde öldürip biler.🗡 . ____________________ #tmduygular #şans #biwepa #turkmen #durmuş #soyenim #turkmenistan #ashgabatcity #balkan #mary #lebap #dashoguz #oglanlar #gyzlar #manylysozler #manyly #adamlar #soygisozleri #hakykat #danasozler

Share 721 17
soyenim. Mahriban doganjyklarym hemmañize Salam! 
Ine siziñ un @tm_baghsylar sa

Mahriban doganjyklarym hemmañize Salam! Ine siziñ un @tm_baghsylar sahypamyzda ilkinji uly konkursa bashlayas🎉 Konkursyn bayraklary: 1-nji yere: iPhone 11 pro📱(OMG)🔥🔥🔥 2-nji yere: 150 $ 💵 3-nji yere: 100$💰 4-14-nji yere : 100 manatdan💸 Konkursa her biriñiz gatnashyp bilersiñiz😘 Shertleri: 1. @tm_bagshylar sahypamyzyñ podpisatsa eden adamlaryna (sponsorlara) sizem podpisatsa etmeli👍 2. Shu wideonyñ ashagynda azyndan 3 sany dostuñy bellemeli(@ shu belgi arkaly) nache köp belleseñiz özüñiz un gowy😉 3. Shu wideony oz storisiñizde paylashyp @tm_bagshylar sahypasyny bellemeli🔥. Yaryshyñ jemini 27-30 noyabyr aralygynda (4 gün pryamoy efir edip) göni efirde jemlaris💃🏻🕺🏼 Babam pahyryñ aydyshy yaly : “Yhlas bn aglasañ, sokur gözden yash chykar” shonuñ un sizem yhlas edeniñ yaltanmanjyk, belki bu bayraklar siziñ mañlayyñyza yazylandyr😇Hemmanize Ustunlik arzuw etyan😘🇹🇲 @soyenim . . . . . . . #soyenim #soygi #soygisozleri #soygisetirleri #love #turkmenistan #turkmen #turkmentoy #tmtoy #tmsoygi #turkmengyzy #turkmengirl #turkmengelini #turkmenstyle #turkmens #goshgy #turkmentalyby #turkmensahra #ashgabat #ashgabatcity #paytagt #ahal #mary #balkan #lebap #dashoguz #likeforfollow #istanbul #dubai #biztkm

Share 157 20
tm_duygular1. Ene - ata üçin iñ gowy sowgat, abrayyny dokmejek ogly??? We ene - atas

Ene - ata üçin iñ gowy sowgat, abrayyny dokmejek ogly??? We ene - atasynyn ýüzüni ýere salmajak gyzynyñ bolmagydyr. . _________________________ #tmduygular #ogul #gyz #ene #ata #turkmen #durmuş #soyenim #turkmenistan #ashgabatcity #balkan #mary #lebap #dashoguz #oglanlar #gyzlar #manylysozler #manyly #adamlar #soygisozleri #danasozler

Share 863 5
soyenim. Diyyaler öz ysy bardyr her gülüñ🌸Dostlar gülleriñ birini söÿüñ🌹
Ÿüre

Diyyaler öz ysy bardyr her gülüñ🌸Dostlar gülleriñ birini söÿüñ🌹 Ÿürekde iki gül orun tutmasyn🙍 Biri gülüp biri aglap gitmesin😓 @soyenim . . . . . . . #soyenim #soygi #soygisozleri #soygisetirleri #love #turkmenistan #turkmen #turkmentoy #tmtoy #tmsoygi #turkmengyzy #turkmengirl #turkmengelini #turkmenstyle #turkmens #goshgy #turkmentalyby #turkmensahra #ashgabat #ashgabatcity #paytagt #ahal #mary #balkan #lebap #dashoguz #likeforfollow #istanbul #dubai #biztkm

Share 745 3
soyenim. \"Watana bolan söýgi\"
Awtory-Gurbannazar Ezizow

Görmedik baglaryň göze

"Watana bolan söýgi" Awtory-Gurbannazar Ezizow Görmedik baglaryň gözel ýalydyr, Görmedik ýurtlaryň täsin ýalydyr. Geň-taň işler bolup geçýär dünýäde Gözler mydam görmediginiň zarydyr. Müsür piramidalarynyň öňünde, Namazyny okap gutaran fellah, Guwansa-da Niliň keramatyna, Ýene Eýfel, Jamna edýändir telwas. Garagumyň bar depesin bilsem-de, Gözlerim ýene-de Saharaga zar. Her näme diýsegem, görmedik zadyň, Gadagan edilen gadyrly bolýar. Şeýdip, uzak ülkelere gidýäris, Göz bilen gulaga dönüp durşuna. Syn edýäris garyplygyň, baýlygyň, Ejizligiň, wagtyň akyp barşyna. Bizi haýran edýär özge binalar, Kiçi, uly ýurtlaň gadymy däbi. Arapda çekilen derdi-azarlar, Şarapda müňleriň pygany dälmi?! Keşt edip ýörüs biz ýakyny-ýady, Der ysyna mäjum edip köýnegi. Şeýdip, öwrenýäris teşnelik bilen Öz iliňi, Watanyňy söýmegi. @soyenim . . . . . . . #soyenim #soygi #soygisozleri #soygisetirleri #love #turkmenistan #turkmen #turkmentoy #tmtoy #tmsoygi #turkmengyzy #turkmengirl #turkmengelini #turkmenstyle #turkmens #goshgy #turkmentalyby #turkmensahra #ashgabat #ashgabatcity #paytagt #ahal #mary #balkan #lebap #dashoguz #likeforfollow #istanbul #dubai #biztkm

Share 671 8
soyenim. Söýgi - iki ynsanyň bir tende bolmagy, bir howadan dem almagy, bir dil

Söýgi - iki ynsanyň bir tende bolmagy, bir howadan dem almagy, bir dilde gürlemegi, ýüreklerniň bir ritmda urmagy, sözsüz ýeke bakyşda düşünmegi.❤ @soyenim . . . . . . . #soyenim #soygi #soygisozleri #soygisetirleri #love #turkmenistan #turkmen #turkmentoy #tmtoy #tmsoygi #turkmengyzy #turkmengirl #turkmengelini #turkmenstyle #turkmens #goshgy #turkmentalyby #turkmensahra #ashgabat #ashgabatcity #paytagt #ahal #mary #balkan #lebap #dashoguz #likeforfollow #istanbul #dubai #biztkm

Share 1496 12
soyenim. Dünyäde bir belent dag bar diyip eşitdim. Hormatyňyz şol dag ýaly bele

Dünyäde bir belent dag bar diyip eşitdim. Hormatyňyz şol dag ýaly belentde bolsun! Şol dagyň üstünde ap-ak gar bar diýdiler. Göwnüňiz şol gar ýaly ak bolsun! Şol dagdan aşak düşeniňde köp arça bar diýdiler. Sogabyňyz şol arça ýaly köp bolsun! Ýene-de aşagyrak düşseň, arassa çeşme bar diýdiler. Ýüregiňiz şol çeşme ýaly arassa bolsun! Çeşmäniň boýundan uzyn ýol gaýdýar diýdiler. Ömrüňiz şol ýol ýaly uzak bolsun! @soyenim . . . . . . . #soyenim #soygi #soygisozleri #soygisetirleri #love #turkmenistan #turkmen #turkmentoy #tmtoy #tmsoygi #turkmengyzy #turkmengirl #turkmengelini #turkmenstyle #turkmens #goshgy #turkmentalyby #turkmensahra #ashgabat #ashgabatcity #paytagt #ahal #mary #balkan #lebap #dashoguz #likeforfollow #istanbul #dubai #biztkm

Share 590 5
soyenim. Durmuśda ÿeketäk umydyñ gülmek bolsun.
Bir gün aglasañda ol hem begenj

Durmuśda ÿeketäk umydyñ gülmek bolsun. Bir gün aglasañda ol hem begenjinden bolsun.Söÿgi bir gezek geler.Ölen bir gezek gömüler.Ÿöne meniñ saña bolan söÿgim ne öler nede gömüler.💗 @soyenim . . . . . . . #soyenim #soygi #soygisozleri #soygisetirleri #love #turkmenistan #turkmen #turkmentoy #tmtoy #tmsoygi #turkmengyzy #turkmengirl #turkmengelini #turkmenstyle #turkmens #goshgy #turkmentalyby #turkmensahra #ashgabat #ashgabatcity #paytagt #ahal #mary #balkan #lebap #dashoguz #likeforfollow #istanbul #dubai #biztkm

Share 722 1