tm_duygular1. Hiç kime ikinji şansy bermäñ
Birinjisinde ýaralan, ikinjisinde öldürip

Hiç kime ikinji şansy bermäñ Birinjisinde ýaralan, ikinjisinde öldürip biler.🗡 . ____________________ #tmduygular #şans #biwepa #turkmen #durmuş #soyenim #turkmenistan #ashgabatcity #balkan #mary #lebap #dashoguz #oglanlar #gyzlar #manylysozler #manyly #adamlar #soygisozleri #hakykat #danasozler

Share 723 17
tm_duygular1. Ene - ata üçin iñ gowy sowgat, abrayyny dokmejek ogly??? We ene - atas

Ene - ata üçin iñ gowy sowgat, abrayyny dokmejek ogly??? We ene - atasynyn ýüzüni ýere salmajak gyzynyñ bolmagydyr. . _________________________ #tmduygular #ogul #gyz #ene #ata #turkmen #durmuş #soyenim #turkmenistan #ashgabatcity #balkan #mary #lebap #dashoguz #oglanlar #gyzlar #manylysozler #manyly #adamlar #soygisozleri #danasozler

Share 863 5
tm_duygular1. Mähribanlar Eger halan bolsañyz Like ❤ basmagy unutmañ.🍃
.
__________

Mähribanlar Eger halan bolsañyz Like ❤ basmagy unutmañ.🍃 . _________________________ #tmduygular #Allah #dost #video #turkmen #durmuş #wideo #turkmenistan #ashgabatcity #balkan #mary #lebap #dashoguz #oglanlar #gyzlar #manylysozler #manyly #adamlar #soygisozleri #soygi #danasozler

Share 998 13
tm_duygular1. Bir gün şeýle bir gapy açylar,
Saña ýapylan gapylaryñ üçin Rebbiñe şük

Bir gün şeýle bir gapy açylar, Saña ýapylan gapylaryñ üçin Rebbiñe şükür edersiñ. . Sabr et 🌿 ____________________ #tmduygular #Rebbim #gapy #sabr #turkmen #durmuş #turkmenistan #ashgabatcity #balkan #mary #lebap #dashoguz #oglanlar #gyzlar #manylysozler #manyly #soygisozleri #hakykat #soygi #danasozler

Share 1236 8
tm_duygular1. Garyplyk eliñi jübiñe sokañda içi boş bolmagy däl, eýsem eliñi çykaran

Garyplyk eliñi jübiñe sokañda içi boş bolmagy däl, eýsem eliñi çykaranyñda eliñi tutjak adamyñ bolmazlygydyr. . Gabriel Márquez ____________________ #tmduygular #garyplyk #sabr #bagt #turkmen #durmuş #turkmengelini #turkmenistan #ashgabatcity #balkan #mary #lebap #dashoguz #oglanlar #gyzlar #manylysozler #manyly #adamlar #soygisozleri #hakykat #soygi #danasozler

Share 819 3
kuranwehadys. #wideo_kuranwehadys#wideo_kh_yusuf#agzybirlik#söz#turkmenler#turkmenba

#bagt

Share 70 0
tm_duygular1. Eger Ylalaşýan bolsañyz Like basyñ ❤ näce adam goldaýarka?. .
________
Share 686 13
kuranwehadys. #wideo_kuranwehadys#wideo_kh_bakara#söz#turkmenler#turkmenbaşy#degisme

#bagtly . . Bakara 186

Share 58 0
tm_duygular1. Wagtym ýok. Dogrudanam?
Seniñ islegiñ ýok, wagt hemişede bar.🕝
.
____

Wagtym ýok. Dogrudanam? Seniñ islegiñ ýok, wagt hemişede bar.🕝 . _________________________ #tmduygular #wagt #isleg #durmuş #turkmenistan #ashgabatcity #balkan #mary #lebap #dashoguz #oglanlar #gyzlar #manylysozler #manyly #adamlar #soygisozleri #hakykat #soygi #danasozler

Share 815 5
tm_offcial. Babagammar Bashimow 'dost kishi' #tmgoshgylar @janly_sesim #tmduygular

Babagammar Bashimow 'dost kishi' #tmgoshgylar @janly_sesim #tmduygular @dine_soygi_hakynda

Share 12 0
tm_duygular1. Oglan gyza diñe bir ýagdaýda jañ etmän biler, olam ölende. Galanlary b

Oglan gyza diñe bir ýagdaýda jañ etmän biler, olam ölende. Galanlary bolsa oglanyñ islemeýänliginde . ____________________ #tmduygular #oglan #gyz #video #turkmen #durmuş #soyenim #turkmenistan #ashgabatcity #balkan #mary #lebap #adamlar #oglanlar #gyzlar #wideo #manylysozler #manyly #soygisozleri #soygi #danasozler

Share 855 13
tm_duygular1. Egerde agyr horlukly günlerde ýaşaýan bolsañ, gowy günleriñ ýakynda bo

Egerde agyr horlukly günlerde ýaşaýan bolsañ, gowy günleriñ ýakynda boljagyny bil. Unutma! "Horlukdan soñra rahatlyk bar" diýen Rebbimiz bar.🍀 . _________________________ #tmduygular #Rebbim #unutmak #allah #turkmen #durmuş #turkmenistan #ashgabatcity #balkan #mary #lebap #dashoguz #oglanlar #gyzlar #manylysozler #manyly #soygisozleri #hakykat #soygi #danasozler

Share 1358 13
tm_duygular1. Ýylgyryş adamyñ bagtlydygyny añladanok, ol kawagt adamyn güýçlidigini

Ýylgyryş adamyñ bagtlydygyny añladanok, ol kawagt adamyn güýçlidigini añladýar...😔. . ____________________ #tmduygular #pursat #печаль #video #turkmentalyp #turkmen #durmuş #turkmenistan #ashgabatcity #balkan #mary #lebap #adamlar #oglanlar #gyzlar #wideo #manylysozler #manyly #soygisozleri #hakykat #soygi #danasozler

Share 599 16
tm_duygular1. Men aslynda gabanjañ däl,
Ýöne maña degişli zatlary eldeseler halamok.

Men aslynda gabanjañ däl, Ýöne maña degişli zatlary eldeseler halamok... . _________________________ #tmduygular #söygi #bagt #turkmen #durmuş #soyenim #turkmenistan #ashgabatcity #balkan #mary #lebap #dashoguz #oglanlar #gyzlar #manylysozler #manyly #adamlar #soygisozleri #hakykat #danasozler

Share 662 10
tm_duygular1. Eý Rebbim!
Namazdan başga hiç bir ýerde boýun egdirme!
.
_____________
Share 1489 12
tm_duygular1. Adamlara hemişe maslahat gerekdäl.
Kä wagt olara goldajak eller, diñle

Adamlara hemişe maslahat gerekdäl. Kä wagt olara goldajak eller, diñlejek gulaklar we düşünip biljek ýürek gerek.❤ . __________________________ #tmduygular #ýürek #bagt #video #turkmen #durmuş #turkmenistan #ashgabatcity #balkan #mary #lebap #turkmentoy #adamlar #oglanlar #gyzlar #wideo #manylysozler #manyly #soygisozleri #hakykat #soygi #danasozler

Share 403 5
tm_duygular1. Ozüñ gowydygyñy basgalara subut etjek bolmañ. Iñ gowusy seni Allah bil

Ozüñ gowydygyñy basgalara subut etjek bolmañ. Iñ gowusy seni Allah bilýär, başgalary hokman däl...🍃 . _________________________ #tmduygular #Allah #turkmen #turkmengelini #talyplar #durmuş #turkmenistan #ashgabatcity #balkan #mary #lebap #dashoguz #soyenim #oglanlar #gyzlar #manylysozler #manyly #soygisozleri #hakykat #soygi #danasozler

Share 1076 5
tm_turkmen_dunyasi. \"Hormatly agzalar\" powestin 
25-nji bolumi goyuldy like goymagy unutma

"Hormatly agzalar" powestin 25-nji bolumi goyuldy like goymagy unutman dowamyna garashyan nace agzamyz barka...❤ . . #powest #turkmenistan #ashgabat #balkan #ahal #lebap #mary #dashoguz #hekaya #instagram #turkmen #manylysozler #turkmendunyasi #bolanwaka #tmduygular #oglanlar #gyzlar #soz #eje #ata #2019 #hakykat #kitap #internet #hakykat

Share 15 4